រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម
ភាសាខ្មែរ English
​​
រូបថត
Photo 001
Photo 002
Photo 003
Photo 004
Photo 005
Photo 006
Photo 007
Photo 008
ប្រជុំថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
រូបថតច្រើនទៀត ›
ឱកាសការងារ
ឱកាសការងារច្រើនទៀត ›
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
អានបន្ត ›
អានបន្ត ›
ព័ត៌មាន
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសារាចរណែនាំ ស្តីពីការចាត់តាំងខួបលើកទី៣៤ ទិវាជនពិការអន្តរជាតិ និងខួបទី១៨ទិវាជនពិការកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៣​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសារាចរណែនាំ ស្តីពីការចាត់តាំងខួបលើកទី៣៤ ទិវាជនពិការអន្តរជាតិ និងខួបទី១៨ទិវាជនពិការកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៣​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី26 ខែ11 ឆ្នាំ2016
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា សាទរ​ចំពោះ​ចំណាត់ការ​ក្នុងការផ្តល់អាទិភាព​មុនគេដល់​ជនពិការ​ទូទាំង​ប្រទេស ក្នុងការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និងបោះឆ្នោត
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា សាទរ​ចំពោះ​ចំណាត់ការ​ក្នុងការផ្តល់អាទិភាព​មុនគេដល់​ជនពិការ​ទូទាំង​ប្រទេស ក្នុងការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និងបោះឆ្នោត
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី20 ខែ10 ឆ្នាំ2016
ឯកឧត្តម វង សូត៖ រាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ថវិកា៣៩៤លានរៀល បង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់ ៣៩៤កន្លែងទូទាំងប្រទេស
ឯកឧត្តម វង សូត៖ រាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ថវិកា៣៩៤លានរៀល បង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់ ៣៩៤កន្លែងទូទាំងប្រទេស
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី18 ខែ10 ឆ្នាំ2016
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា សាទរអំពីទិន្នន័យជនពិការ ចំនួន ៥,៩៧៨នាក់ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា សាទរអំពីទិន្នន័យជនពិការ ចំនួន ៥,៩៧៨នាក់ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី12 ខែ10 ឆ្នាំ2016
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ›

បោះពុម្ភផ្សាយ

អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស៉្បេស្យាល់អូឡាំពិកនិងប្រាក់ឧបត្ថមសម្រាប់គ្រូបង្វឹក គ្រូបង្វឹកជំនួយរាជរដ្ឋាភិបាល - លេខ ១៤ អនក្រ.បក - ភ្នំពេញ ២៥ មករា ២០១៦
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
បោះពុម្ភផ្សាយច្រើនទៀត ›
វីដេអូ
ដៃគូរបស់យើង