រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម
ភាសាខ្មែរ English
​​
រូបថត
Photo 001
Photo 002
Photo 003
Photo 004
Photo 005
Photo 006
Photo 007
Photo 008
ប្រជុំថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
រូបថតច្រើនទៀត ›
ឱកាសការងារ
ឱកាសការងារច្រើនទៀត ›
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
អានបន្ត ›
អានបន្ត ›
ព័ត៌មាន
រដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញប្រកាសដាក់ឲ្យ​ប្រើកម្រងសេវាកម្ម ពិការភាព​តាមប្រព័ន្ធ អេឡិត្រូនិចដំបូង​បំផុត​ជាផ្លូវការ​នៅកម្ពុជា​
រដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញប្រកាសដាក់ឲ្យ​ប្រើកម្រងសេវាកម្ម ពិការភាព​តាមប្រព័ន្ធ អេឡិត្រូនិចដំបូង​បំផុត​ជាផ្លូវការ​នៅកម្ពុជា​
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី20 ខែ07 ឆ្នាំ2016
អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ចង់ឃើញវិស័យឯកជននៅកម្ពុជា ផ្តល់ឱកាសការងារជូនជនពិការ ដូចក្រុមហ៊ុននៅជប៉ុន
អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ចង់ឃើញវិស័យឯកជននៅកម្ពុជា ផ្តល់ឱកាសការងារជូនជនពិការ ដូចក្រុមហ៊ុននៅជប៉ុន
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី05 ខែ07 ឆ្នាំ2016
ប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋជាភាគីអនុសញ្ញា ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងញ៉ូយក សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋជាភាគីអនុសញ្ញា ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងញ៉ូយក សហរដ្ឋអាមេរិក
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី15 ខែ06 ឆ្នាំ2016
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ ស្ថានភាព​នយោបាយ និងស្ថេរភាព​សង្គម កំពុង​​អំណោយផល​ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍​វិស័យពិការ
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ ស្ថានភាព​នយោបាយ និងស្ថេរភាព​សង្គម កំពុង​​អំណោយផល​ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍​វិស័យពិការ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី08 ខែ06 ឆ្នាំ2016
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ›

បោះពុម្ភផ្សាយ

អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស៉្បេស្យាល់អូឡាំពិកនិងប្រាក់ឧបត្ថមសម្រាប់គ្រូបង្វឹក គ្រូបង្វឹកជំនួយរាជរដ្ឋាភិបាល - លេខ ១៤ អនក្រ.បក - ភ្នំពេញ ២៥ មករា ២០១៦
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
បោះពុម្ភផ្សាយច្រើនទៀត ›
វីដេអូ
ដៃគូរបស់យើង