រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម
ភាសាខ្មែរ English
​​
ព័ត៌មាន
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
ព័ត៌មានទាក់ទង
ឯកឧត្តម​​បណ្ឌិត​​រដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញ​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការ​ងារ ជា​មួយ​តំណាង​អង្គ​ការ AusAID តំណាង​អង្គ​ការ UNICEF និង​តំណាង​អង្គការ UNDP
ឯកឧត្តម​​បណ្ឌិត​​រដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញ​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការ​ងារ ជា​មួយ​តំណាង​អង្គ​ការ AusAID តំណាង​អង្គ​ការ UNICEF និង​តំណាង​អង្គការ UNDP
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី05 ខែ04 ឆ្នាំ2013
ព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រី អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងអង្គការ AusAID តំណាងអង្គការ Unicef និងតំណាងអង្គការ UNDP ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងកម្មវិធីរួមលើវិស័យពិការភាព ។
ឯកឧត្តម​បណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រី អនុ​ញ្ញាត​ឲ្យ​នា​យក​ប្រតិ​បត្តិ នៃ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​អភិ​វឌ្ឍន៍​ពិការ​ភាព​អាស៊ី​ប៉ាស៊ី​ហ្វិច ចូល​​ជួប​សម្តែង​ការ​គួរ​សម និង​ពិ​ភាក្សា​ការ​ងារ
ឯកឧត្តម​បណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រី អនុ​ញ្ញាត​ឲ្យ​នា​យក​ប្រតិ​បត្តិ នៃ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​អភិ​វឌ្ឍន៍​ពិការ​ភាព​អាស៊ី​ប៉ាស៊ី​ហ្វិច ចូល​​ជួប​សម្តែង​ការ​គួរ​សម និង​ពិ​ភាក្សា​ការ​ងារ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី23 ខែ10 ឆ្នាំ2012
រសៀលថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អនុញ្ញាតឲ្យលោកនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ពិការភាពអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច (អេភីស៊ីឌី) ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួង។
ដៃគូរបស់យើង